Araç Sigortaları

Kara ve Deniz Araçlarınız

Kasko İle Neleri Güvence Altına Alabilirsiniz?

 • Aracınızı
 •  Kendinizi
 •  Araçtaki Kişisel Eşyanızı
 • Karşı Aracı
 •  Karşı Araçtakileri
 • Üçüncü Şahısları

Kaskom Hangi Durumlarda Oluşan Hasarları Karşılıyor?

Kasko çarpışmadan çalınmaya, selden doluya, anahtar çalınmasından yanlış yakıt dolumuna, yolda kalmadan yaralanmaya kadar birçok riske karşı sizi, yolcularınızı, aracınızı, araç içindeki eşyanızı, karşı araçla yolcularını ve 3.şahısları güvence altına alır.

 • Çarpışma
 • Yanma
 • Sel, Deprem, Dolu
 • Çalınma
 • Anahtar çalınması
 • Araçtaki eşyanın çalınması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Kötü Niyetli Hareketler, Halk Hareketleri ve Terör

Trafik Sigortası

Karayollarında meydana gelen herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz hasarları güvence altına alır.

Standart teminatlar:

 • Karşı aracın ve araçla ilgili parçaların hasarları
 • Sigortalının kendi aracını kullanırken karşı araca verdiği her türlü hasar
 • Karşı araçta bulunan kişilerin hasarları
 • 3. şahıslara trafik kazası sonucu verilen maddi ve bedensel zararlardan doğabilecek tazminat talepleri

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

İstenildiği takdirde Üçüncü Şahıslara verecekleri zararlara karşı daha geniş teminatları da poliçeye dâhil edebiliyoruz.

 • Ferdi Kaza teminatı: Sizin ve sizinle birlikte araçta bulunan kişilerin kaza sonucu tedavi masrafları, kalıcı olarak sakatlanması veya ölmesi halinde toplu para ödenir.
 • Akyardım teminatı: Çekme / kurtarma hizmeti vb.

Tekne Sigortaları

Teknenin batması, karaya vurması, denizde sabit veya seyyar bir cisme çarpması,yanması, deniz kaza ve tehlikelerinden dolayı gemide meydana gelebilecek hasarları karşılar. Tekne sigortaları teminatı kuru yük gemileri ve dökme yük gemileri için verildiğinde Instıtute Time Clauses Hulls 1.10.83 Veya, Instıtute Time Clauses Hulls 1.11.95 Teminatı baz olarak verilir. İstenildiği takdirde savaş,terör riskleri ve çatışma teminatı ilave edilebilir.

Yatlar için teminat verildiğinde, Instıtute Yacht Clauses 1.10.85 (Geniş Teminat) verilir ve bu teminat çerçevesinde yukarıdaki teminatlara ek olarak savaş/terör teminatı ve üçüncü şahıslara karşı mali Mesuliyet teminatı dahil edilebilinir.